Domain

Hostting

Hosting ,โฮสต์ติ้งแบบใดเหมาะกับคุณ?

Hostting

                  โดยทั่วไปแล้วผู้เปิดให้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง หรือ ผู้เปิดให้บริการออกแบบเว็บไซต์ , ดูแลเว็บไซต์โดยทั่วไปนั้น ทางผู้ให้บริการต่างจะมีบริการต่างๆที่หลากหลาย และแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงในระดับผู้ชำนาญ ซึ่งรายละเอียดที่แตกต่างนี้เอง จะส่งผลถึงราคาค่าใช้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง เช่น จำนวนพื้นที่การใช้งาน , จำนวนอีเมล์รองรับการใช้งาน , จำนวน Data transfer แต่กระนั้นสิ่งที่ท่านต้องพิจารณามากที่สุดคือ สิ่งไหนที่จำเป็นต้องใช้ และ สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งหลักการนี้ท่านไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินกับการใช้จ่ายในสิ่งที่ไร้คุณค่า เช่น หลักการในการเลือก Host planที่ดีดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. จำนวน Data transfer หรือ อัตราปริมาณการรับ และ ส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ของท่าน กับผู้เรียนใช้งานเว็บไซต์ หรือ ผู้รับผลายทาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นผู้ให้บริการเว็บโอสต์ติ้งทั่วๆไปจะให้ใช้ Data transfer ไม่เกิน 2 GB ต่อเดือนเท่านั้น ยกเว้นแต่เว็บไซต์ขนาดใหญ่ ที่อาจจะมีค่าสูงขึ้น
 2. จำนวน Email Account ประจำเว็บไซต์ ความพิจารณาจากการใช้งานตามความเป็นจริง
 3. พื้นที่จัดเก็บหรือ Disk space ควรเลือดใช้ให้เปิดความพอเหมาะ พอดี จะดีกว่าไหมถ้าไม่ได้ใช้จ่ายในส่วนพื้นที่ๆไม่ได้ใช้งาน
 4. การบริการหลังการขาย

 

 

Resources            
Disk Space 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 15 GB
Data Transfer 10 GB 30 GB 50 GB 100 GB Unlimited Unlimited
Sub Domains   1 2 5 10 Unlimited
Ftp Account 1 3 5 8 10 Unlimited
Mail Features            
POP3 10 20 30 50 80 Unlimited
Webmail
Catch-All Email
SPAM Filter
Autoresponders
Email Forwarders
Database Features            
mySQL Database No No 1 1 2 2
phpMyAdmin No No
Features            
Control Panel Direct Admin No No No No No No
PHP, Perl, CGI, Python
Customized Error Pages
Frontpage Extension
Server Side Includes
Password Protected Directories
Web Site Statistics
Access to RAW Log Files
ระบบตรวสอบไวรัส
Google Apps สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Google Apps ของกูเกิลได้ทุกแพ็คเกจ
Price 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 15 GB
Setup [ 1,000 บาท ] Free Free Free Free Free Free
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 9 17 25 41 67 100
1 ปี 100 200 300 500 800 1,200
กรณีจดโดเมนเนมเพิ่ม 350 บาท/ปี 450 550 650 850 1,150 1,550
  สั่งซื้อบริการ! สั่งซื้อบริการ! สั่งซื้อบริการ! สั่งซื้อบริการ! สั่งซื้อบริการ! สั่งซื้อบริการ!

เงื่อนไขการให้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง สยามแอคทีฟ ดอทคอม

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง สยามแอคทีฟ ดอทคอม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ มีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมดเกี่ยวกับสื่อลามก และ อบายมุก
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย และ BitTorrent.
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท.
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download , Upload , MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ทุกประเภทยกเว้นบางกรณี.
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฟรี Free Hosting , Free Web Space
 • เว็บไซต์ซึ่งนำมาซึ่งความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
 • ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง , ถูกลบ , รั่วไหล , สูญหาย หรือ เสียหาย ด้วยสาเหตุจากการโจรกรรม หรือ ความขัดข้องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ทั้งนี้ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย , ค้นหา , ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

กรณีที่ ผู้ใช้บริการ ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลงก่อนอายุสัญญากับทางผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรเท่านั้น

ผู้ให้บริการ สามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือ กรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการไม่ได้

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการดูแลให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการสามารถให้บริการได้ ตามคุณสมบัติมาตราฐานเท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง ผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหา ที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น แต่จะพยายามช่วยเหลือลูกค้าอย่างถึงที่สุด

กรณีที่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการส่งผลเสียไม่ว่าจะกรณีใดๆ ต่อตัวเซฟเวอร์ และ/หรือ เว็บไซต์อื่นๆในระบบ ทางผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการเว็บไซต์นั้นๆเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อหาทางแก้ไขเป็นลำดับต่อไป.

กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นเดียวกับกรณีที่ท่านใช้พื้นที่ หรือ Traffic เกิน Quota หรือ สิ้นสุดสัญญาการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด.

                  * ค่าบริการเพิ่ม พื้นที่เว็บไซต์/อีเมล์/ดาต้าเบส กรณีใช้เกิน 100 บาท / 100 MB / เดือน
                  * ค่าบริการเพิ่ม ปริมาณการรับส่งข้อมูล กรณีใช้เกิน 100 บาท / 5 GB / เดือน